Campagne voorwaarden

Algemene campagnevoorwaarden van toepassing op alle campagnes georganiseerd door LSC Europe B.V. - Leclercbaby


Deelname aan de campagne
1. Campagnedeelname is altijd gratis.
2. Deelname vindt plaats wanneer je hebt gereageerd op de LeclercBaby social media of, indien van toepassing, een inschrijfformulier invult.
3. Eenmalige deelname per persoon.
4. Deelname aan de campagne is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.
5. Medewerkers van LSC Europe B.V. zijn uitgesloten van deelname aan campagnes.
6. De campagneduur en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden altijd vermeld in de social media post of op het oorspronkelijk ingevulde formulier.
7. LSC Europe B.V. is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de actievoorwaarden te wijzigen en/of een campagne te stoppen.


Persoonlijke gegevens
1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg openbaar gemaakt en verstrekt aan externe partijen, tenzij er toestemming is gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van een externe partij.
2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern gebruikt worden om zich te abonneren op de Leclerc Baby nieuwsbrief indien hiervoor toestemming is gegeven in de actie.
3. Deelnemers aan een actie gaan akkoord met het eventueel gebruiken en delen op de social media kanalen van LSC Europe B.V van quotes, foto's en ander beeldmateriaal.


Winnaar
1. De winnaar van een campagne wordt gekozen door te stemmen en/of op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een campagne ontvangt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden of wordt - indien de persoonsgegevens bekend zijn - op een andere directe manier geïnformeerd.
3. Indien de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt een nieuwe winnaar aangewezen.
4. LSC Europe B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk om de gewonnen prijs in te wisselen voor een ander product of geldbedrag.
7. Indien van toepassing en alleen wanneer een prijs een reis omvat, is LSC Europe B.V. niet verantwoordelijk voor visumaanvraag, vaccinaties en COVID-19 gerelateerde zaken.


Overige
1. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
Contact en support